Yên Bái: Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS cho đội ngũ Người có uy tín

Mục tiêu được đề xuất,Bóng rổ trực tiếp
vị trí của bạn:Mục tiêu được đề xuất,Bóng rổ trực tiếp > tuyển dụng nhân tài > Yên Bái: Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS cho đội ngũ Người có uy tín
Yên Bái: Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS cho đội ngũ Người có uy tín
ngày phát hành:2023-09-15 12:30    Số lần nhấp:188
Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Yên Bái do đồng chí Vàng A Rùa - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái làm Trưởng đoàn dâng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí MinhĐoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Yên Bái do Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái Vàng A Rùa làm Trưởng đoàn dâng hoa, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chương trình nhằm tạo điều kiện cho Người có uy tín được tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc. Qua đó, cung cấp thông tin, kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, tích cực phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống tế nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, bảo đảm an ninh, an toàn xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, Chương trình thể hiện sự quan tâm của tỉnh Yên Bái đối với đội ngũ Người có uy tín và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành,tuyển dụng nhân tài các địa phương trong việc phát huy vai trò của Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.

Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm tại Lăng chủ tịch Hồ Chí MinhĐoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm tại Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo đó, trong 5 ngày, từ ngày 6 - 10/9, Đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái đã dâng hương, hoa tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng thuộc thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, Tp. Việt Trì (Phú Thọ); thăm quan học tập, trao đổi kinh nghiệm một số mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Phú Thọ. Thăm quan một số mô hình phát triển dược liệu tại Tp. Cẩm Phả (Quảng Ninh). Tại Hà Nội, Đoàn thăm quan Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây); dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Niềm vui của Người có uy tín tỉnh Yên Bái khi được về Hà Nội và vào Lăng viếng BácNiềm vui của Người có uy tín tỉnh Yên Bái khi được về Hà Nội và vào Lăng viếng Bác

Chương trình được cụ thể hóa từ Kế hoạch số 77/KH-BDT ngày 28/6/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái về thực hiện Dự án 10 Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện Chương trình, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 -2030, gia đoạn I: Từ năm 2021 - 2025.

Yên Bái: Người có uy tín nỗ lực bảo tồn bản sắc văn hóa